شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آزمایش یک واکنش های گرماگیر   شرح کار     چند قطره آب برروی یک تخته می ریزیم و ظرف حاوی دو محلولNH4SCN  و Ba(OH)2  که قبلا با هم مخلوط شده اند را بر روی آب قرار می دهیم که به علت گرماگیر بودن واکنش ؛واکنش گرمای لازم را از محیط یعنی آب می گیرد […]

جزوه ی کامل موازنه ی واکنش های شیمیایی کنکور دانلود رایگان جزوه  

سئوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی سوم از اینجا دانلود کنید .  

لینک دانلود ۹۳ ( جدید ) : سوالات نهایی شیمی ۳

تست های جمع بندی شیمی ۳    تست های جمع بندی شیمی ۳  کاری از گزینه ۲ رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید. این تست ها با پاسخ تشریحی هستند و میتواند واقعا بشما کمک کنند  تست های جمع بندی شیمی ۳  شامل تست های دو فصل اول شیمی ۳ هستتند.   دانلود تست های […]

درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش   درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش که توسط کانون فرهنگی آموزش قرار گرفته رو برای دانلود براتون گذاشتیم. درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش شامل تمامی نکات کنکوری این فصل به همراه تعدادی تست های تالیفی استاندارد و مناسبه.   دانلود درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش  

انرژی آزاد گیبس و خود به خودی بودن یک واکنش اکسایش – کاهش

                                               E°واکنش = E°کاتدE°آند

اگر  ۰< واکنش° E باشد : واکنش در جهت رفت ، خود به خود خواهد بود  و

اگر  ۰> واکنش° E باشد : واکنش در جهت رفت ، خود به خود نخواهد بود ، بلکه در جهت برگشت خود به خودی می باشد  ( برای انجام واکنش در جهت رفت ، می بایست کار انجام شود ) . nasrollahi5.blogfa.com

 حال آیا ارتباطی بین  واکنش° ΔG و  واکنش° E وجود دارد ؟

طبق توضیحات ارایه شده ، عاقلانه به نظر می رسد که علامت واکنش°  ΔGمی بایست مخالف علامت واکنش° Eباشد . رابطه ی بین این دو کمیت را به صورت زیر نشان می دهند :

ΔG°واکنش = -nFE°واکنش

در این رابطه ، n ، تعداد الکترون های تبادل شده بر حسب مول و F ، ثابت فارادی ( C/mol 96485) می باشد . nasrollahi5.blogfa.com

برای مثال ، واکنش انجام شده در سلول دانیل ( سلول گالوانی روی – مس ) را در نظر می گیریم :

Cu2+ + Zn   →   Cu + Zn2+

بر اساس پتانسیل های الکترودی استاندارد موجود در جدول زیر :

نیم واکنش کاهش

پتانسیل الکترودی استاندارد   E° (v)

Zn2+(aq) + 2e → Zn(s)

۷۶/۰ –

Cu2+(aq) + 2e → Cu(s)

۳۴/ ۰ +

می توان واکنش° E را حساب کرد :

E°واکنش = E°کاتدE°آند = E°CuE°Zn = (۰/۳۴ ) – (-۰/۷۶)= + ۱/۱۰ (v)

و در نتیجه واکنش° ΔG را محاسبه کرد :

ΔG°واکنش = -nFE°واکنش =

-۲ × ۹۶۴۸۵ × ۱/۱۰ = – ۲۱۲ kJ

منفی است ، بنابراین واکنش در جهت رفت خودبه خود انجام می شود ΔG°واکنش

همچنین می توان نتیجه گرفت که برای انجام واکنش فوق در جهت برگشت ، لازم است ۲۱۲  کیلوژول کار صرف گردد .

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.