شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آزمایش یک واکنش های گرماگیر   شرح کار     چند قطره آب برروی یک تخته می ریزیم و ظرف حاوی دو محلولNH4SCN  و Ba(OH)2  که قبلا با هم مخلوط شده اند را بر روی آب قرار می دهیم که به علت گرماگیر بودن واکنش ؛واکنش گرمای لازم را از محیط یعنی آب می گیرد […]

جزوه ی کامل موازنه ی واکنش های شیمیایی کنکور دانلود رایگان جزوه  

سئوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی سوم از اینجا دانلود کنید .  

لینک دانلود ۹۳ ( جدید ) : سوالات نهایی شیمی ۳

تست های جمع بندی شیمی ۳    تست های جمع بندی شیمی ۳  کاری از گزینه ۲ رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید. این تست ها با پاسخ تشریحی هستند و میتواند واقعا بشما کمک کنند  تست های جمع بندی شیمی ۳  شامل تست های دو فصل اول شیمی ۳ هستتند.   دانلود تست های […]

درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش   درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش که توسط کانون فرهنگی آموزش قرار گرفته رو برای دانلود براتون گذاشتیم. درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش شامل تمامی نکات کنکوری این فصل به همراه تعدادی تست های تالیفی استاندارد و مناسبه.   دانلود درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش  

قاعده کلچکووسکی در مورد تعیین پایداری ( ترتیب پایداری ) ترازهای انرژی در اتم ها

قاعده کلچکووسکی در مورد تعیین پایداری ( ترتیب پایداری ) ترازهای انرژی در اتم ها

“این مطلب به بخش ساختار اتم از کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه مربوط است”

قاعده کلچکووسکی چنین بیان می شود: برای تعیین پایداری نسبی ترازهای انرژی در اتم ها، کافی است مقدارهای مربوط به n ( عدد کوانتومی اصلی ) و l ( عدد کوانتومی اوربیتالی یا فرعی ) هر یک از آنها را با هم جمع کنیم. در آن صورت دو وضع پیش خواهد آمد:

– چنانچه مجموع ( n+l ) برای ترازی، کوچک ترین مقدار باشد، آن تراز از همه پایدارتر است.

– چنانچه مجموع ( n+l ) در مورد دو یا چند تراز برابر باشد، ترازی که n آن کوچک تر است پایدارتر و ترازی که n آن بزرگ تر است، ناپایدارتر است.

به کمک این قاعده، بر اساس اصل آفبا می توان ترتیب اشغال شدن ترازهای انرژی اتمها را به وسیله الکترون ها ( یا آرایش الکترونی اتمها ) را معین کرد.

برای روشن شدن مطلب مثالی آورده می شود

مثال: ترتیب پایداری ترازهای الکترونی ۴p ، ۴s ، ۳s و ۳d را مشخص کنید.

نخست مجموع مقدارهای ( n+l ) را برای این ترازها حساب می کنیم. می دانیم که عدد سمت چپ در نشانه تراز انرژی، همان عدد کوانتومی اصلی، یعنی n آن تراز و مقدار l  برای ترازهای ( S ، p و d ) به ترتیب برابر ( ۰ ، ۱ و ۲ ) است. از این رو می توان نوشت:

              برای تراز ۳s :                                                                ۳ = ۰ + ۳ = n+l

              برای تراز ۳d :                                                                ۵ = ۲ + ۳ = n+l

              برای تراز ۴s :                                                                ۴ = ۰ + ۴ = n+l

              برای تراز ۴p :                                                                ۵ = ۱ + ۴ = n+l

بنابر این، طبق قاعده کلچکووسکی، تراز ۳s ، پایدارترین تراز بین این چهار تراز است چون مجموع n+l  آن همه کوچک تر است و پس از آن تراز ۴s جای دارد. چون در مورد دو تراز دیگر که مجموع n+l  برابر دارند، عدد کوانتومی n برای تراز ۳d کوچک تر است، تراز ۳d از تراز ۴s پایدارتر است ( پایین تر قرار دارد )

منبع: فرهنگ تفسیری شیمی – تالیف دکتر محمد رضا ملاردی، سید رضا آقا پور مقدم

دیدگاه خود را به ما بگویید.