شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آزمایش یک واکنش های گرماگیر   شرح کار     چند قطره آب برروی یک تخته می ریزیم و ظرف حاوی دو محلولNH4SCN  و Ba(OH)2  که قبلا با هم مخلوط شده اند را بر روی آب قرار می دهیم که به علت گرماگیر بودن واکنش ؛واکنش گرمای لازم را از محیط یعنی آب می گیرد […]

جزوه ی کامل موازنه ی واکنش های شیمیایی کنکور دانلود رایگان جزوه  

سئوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی سوم از اینجا دانلود کنید .  

لینک دانلود ۹۳ ( جدید ) : سوالات نهایی شیمی ۳

تست های جمع بندی شیمی ۳    تست های جمع بندی شیمی ۳  کاری از گزینه ۲ رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید. این تست ها با پاسخ تشریحی هستند و میتواند واقعا بشما کمک کنند  تست های جمع بندی شیمی ۳  شامل تست های دو فصل اول شیمی ۳ هستتند.   دانلود تست های […]

درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش   درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش که توسط کانون فرهنگی آموزش قرار گرفته رو برای دانلود براتون گذاشتیم. درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش شامل تمامی نکات کنکوری این فصل به همراه تعدادی تست های تالیفی استاندارد و مناسبه.   دانلود درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش  

همراه با دانشمندان فصل یک

همراه با دانشمندان فصل یک

در بخش اول از شیمی دوم دبیرستان، نام تعداد زیادی از دانشمندان و کارهای آن ها ذکر شده است. در این جا سعی می کنیم تا جمع بندی از این نام ها و دست آورد ها داشته باشیم:

تالس: آب را عنصر اصلی سازنده ی جهان می دانست.

ارسطو: چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را سازنده ی کاینات اعلام کرد.

بویل: کتاب شیمیدان شکاک را نوشت و گفت شیمی علمی تجربی است و در ضمن عنصر ماده ای است که نمی توان آن را به مواد ساده تری تبدیل کرد. بویل پیشنهاد کرد که دانشمندان افزون بر مشاهده کردن، اندیشیدن و نتیجه گیری که هر سه از ابزار یونانیان باستان بوده است، به پژوهش های علمی نیز اقدام کنند.

دموکریت: نخستین بار گفت که همه ی مواد از ذره های کوچک و تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند.

دالتون: جان دالتون با نظریه ی اتمی خود، گام مهمی برای مطالعه ی ماده و ساختار آن برداشت. او با استفاده از واژه ی اتم به معنای تجزیه ناپذیر، نظریه ی اتمی خود را به شرح زیر بیان کرد:

۱– ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است (امروزه نادرست است).

۲- همه ی اتم های یک عنصر، مشابه یکدیگرند (امروزه نادرست است).

۳– اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند (امروزه در واکنش های معمولی درست است).

۴- اتم عنصر های مختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارند.

۵– اتم عنصر های مختلف به هم وصل می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند.

۶- در هر مولکول از یک ترکیب معین، همواره نوع و تعداد نسبی اتم های سازنده ی آن یکسان است.

۷– واکنش های شیمیایی، شامل جابه‌جایی اتم ها یا تغییر در شیوه ی اتصال آن ها در مولکول ها رخ می دهد و در این واکنش ها، خود اتم تغییری نمی کند.

فارادی: او مشاهده کرد که هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک ترکیب شیمیایی فلز دار -روشی که به آن برقکافت گفته می شود- یک واکنش شیمیایی در آن به وقوع می پیوندد. اجرای این آزمایش ها به کشف الکترون انجامید.

استونی: فیزیکدانی که ذره های حمل کننده ی جریان برق را الکترون نامید.

تامسون: نسبت بار به جرم (e/m) الکترون را با آزمایشاتی روی لوله ی پرتوی کاتدی محاسبه کرد. او اثبات کرد ذره ای به نام الکترون در اتم وجود دارد و یک ذره ی زیراتمی است. او همچنین یک مدل اتمی ارائه داد که به کیک کشمشی یا مدل هندوانه ای معروف است. ساختار پیشنهادی او عبارت بود از:

۱- الکترون ها که ذره هایی با بار منفی هستند، درون فضای کروی ابر گونه ای با بار الکتریکی مثبت پراکنده شده اند.

۲- اتم در مجموع خنثی است؛ بنابراین مقدار بار مثبت فضای کروی ابرگونه با مجموع بار منفی الکترون ها برابر است.

۳- این ابر کروی مثبت، جرمی ندارد و جرم اتم به تعداد الکترون های آن بستگی دارد.

۴- جرم زیاد اتم، از وجود تعداد زیاد الکترون در آن ناشی می شود.

میلیکان: موفق شد بار الکتریکی الکترون را اندازه بگیرد.

بکرل: به طور تصادفی به خاصیت مهمی پی برده بود که ماری کوری آن را پرتوزایی و مواد دارای این خاصیت را پرتوزا نام نهاد.

رادرفورد: مدل هسته دار را برای اتم ارائه داد و توانست قطر اتم طلا و قطر هسته ی آن را به طور تقریبی محاسبه کند. او دومین ذره ی سازنده ی اتم، یعنی پروتون را کشف کرد و چند سال بعد گفت که پروتون تنها ذره ی سازنده ی هسته نیست. او همچنین بیان کرد که تابش های حاصل از مواد پرتوزا، ترکیبی از ۳ نوع تابش مختلف است که دوتای آن ها باردار هستند.

چادویک: نوترون را کشف کرد.

موزلی: مطالعه ی گسترده ی او بر روی پرتو های x تولید شده از عناصر مختلف، زمینه ساز کشف پروتون به عنوان دومین ذره ی زیراتمی شد. امروزه از او به عنوان کاشف پروتون یاد می شود گرچه این رادرفورد بود که با تحلیل اطلاعات موزلی، به وجود پروتون پی برد.

نیوتون: اعلام کرد که نور، هنگام عبور از یک منشور، شکافته می شود و طیفی پیوسته از رنگ های شبیه رنگین کمان را به وجود می آورد.

 بونزن: چراغ بونزن و دستگاه طیف بین را اختراع کرد. او وقتی مقداری ترکیب مس دار مانند کات کبود را روی شعله گرفت، مشاهده کرد که رنگ آبی شعله به سبز تغییر کرد. همان رنگی که ترکیبات مس به جرقه های آتش در مراسم آتش بازی می داد. با عبور این نور سبز از منشور، الگویی به دست آمد که این الگو را طیف نشری خطی نامید. هر فلز، طیف نشری خطی خاص خود را دارد.

آنگستروم: چهار خط طیفی نشری هیدروژن را یافت و نه سال بعد موفق به اندازه گیری دقیق طول موج هر خط شد.

بور: مدل اتمی خود را بر اساس بندهای زیر بیان کرد:

۱– الکترون در اتم هیدروژن، در مسیری دایره ای شکل که مدار نامیده می شود، به دور هسته ی هیدروژن گردش می کند.

۲- انرژی این الکترون با فاصله ی آن از هسته رابطه ی مستقیم دارد. یعنی هرچه الکترون از هسته دور تر می شود، انرژی درونی آن هم بیشتر شده و در نتیجه ناپایدار تر می شود.

۳- این الکترون فقط می تواند در فاصله های معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند. در واقع الکترون اجازه دارد که مقادیر معینی از انرژی را داشته باشد. به هرکدام از این مقادیر، یک تراز انرژی گفته می شود. تعداد تراز های انرژی در اتم محدود است.

۴– الکترون معمولاً در پایین ترین تراز انرژی ممکن (نزدیک ترین مدار به هسته) قرار دارد. به این تراز انرژی، حالت پایه می گویند.

۵- با دادن مقدار معینی از انرژی، الکترون قادر است که از حالت پایه به حالت برانگیخته منتقل شود.

۶- الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است؛ از این رو همان مقدار انرژی را که پیش از این گرفته بود، از دست می دهد و به حالت پایه بر می گردد.

۷– برای الکترون، مناسب ترین شیوه برای از دست دادن انرژی، نشر نور است.

 شرودینگر: او بر مبنای رفتار دوگانه ی الکترون و با تاکید بر رفتار موجی آن، مدلی برای اتم ارائه داد: در این مدل به جای محدود کردن الکترون به یک مدار دایره ای شکل، از حضور الکترون در یک فضای سه بعدی خبر داد. این فضا اوربیتال نام دارد. او برای مشخص کردن هریک از اوربیتال های یک اتم، از سه عدد کوانتومی n، l و ml استفاده کرد.

پائولی: مطابق با اصل طرد پائولی، هیچ اوربیتالی در یک اتم، نمی تواند بیشتر از دو الکترون در خود جای دهد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.