شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آزمایش یک واکنش های گرماگیر   شرح کار     چند قطره آب برروی یک تخته می ریزیم و ظرف حاوی دو محلولNH4SCN  و Ba(OH)2  که قبلا با هم مخلوط شده اند را بر روی آب قرار می دهیم که به علت گرماگیر بودن واکنش ؛واکنش گرمای لازم را از محیط یعنی آب می گیرد […]

جزوه ی کامل موازنه ی واکنش های شیمیایی کنکور دانلود رایگان جزوه  

سئوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی سوم از اینجا دانلود کنید .  

لینک دانلود ۹۳ ( جدید ) : سوالات نهایی شیمی ۳

تست های جمع بندی شیمی ۳    تست های جمع بندی شیمی ۳  کاری از گزینه ۲ رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید. این تست ها با پاسخ تشریحی هستند و میتواند واقعا بشما کمک کنند  تست های جمع بندی شیمی ۳  شامل تست های دو فصل اول شیمی ۳ هستتند.   دانلود تست های […]

درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش   درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش که توسط کانون فرهنگی آموزش قرار گرفته رو برای دانلود براتون گذاشتیم. درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش شامل تمامی نکات کنکوری این فصل به همراه تعدادی تست های تالیفی استاندارد و مناسبه.   دانلود درسنامه ی فصل ۲ شیمی پیش  

ذکر چند نکته درسی

ذکر چند نکته درسی

از اعداد کوانتمی اصلی برای مشخصکردن لایه های الکترونی در اتم ها استفاده می شود

نکته: در یک اتم پایدار الکترونها پایین ترین زیر لایه الکترونی موجود را اشغال می کنند بعداز نیمه پرشدن هر  زیر لایه نوبت به جفت شدن الکترونها می رسد

نکته:زیر لایه s   حد اکثر ۲ الکترون زیرلایه  p حداکثر ۶ الکترون زیر لایه  d   حداکثر ۱۰ الکترون وزیر لایه  f حداکثر  ۱۴ الکترون رادر خود جای می دهند

نکته: فضایی در اطراف هسته که احتمال حضور الکترون دران بیش از نود در صد باشد یا الکترون بیشترین وقت خودرا در انجا بگذراند اوربیتال نامیده می شود

نکته: هر اوربیتال حد اکثر گنجایش دو الکترون را دارد . زیر لایه s   شامل یک اوربیتا ل

زیر لایه  p شامل سه اوربیتال زیر لایه d  شامل پنج اوربیتال وزیر لایه  f  شامل هفت اوربیتال است

نکته:در روش افبا یا اصل بنا گذاری ارایش الکترونی برای پر کردن ترازهای انرژی از پایین تراز انرژی باید شروع کرد وبا رعایت اصل طرد پاولی که بیان می دارد دریک اوربیتال معیین بیش از دو الکترون ان هم با اسپین های مخالف نمی تواند قرار گیرد و قاعده هوند که بیان میدارد  اوربیتالهای هم تراز اپتدا نیمه پر می شوند قبل از انکه جفت شدن الکترونها صورت بگیرد دیگر انکه اسپین الکترونها دراوربیتالهای هم تراز نیمه پر موازی وهم سوی هم باید باشند به هر عنصر متوالی یک الکترون اضافه می کنیم

نکته :عنصر های یک گروه ارایش الکترونی بیرونی یکسان دارند واز نظر خواص شیمیایی مشابه یکدیگرند

نکته : در مورد عناصر گروههااصلی الکترونهای ظرفیتی یعنی الکترونهایی که درواکنشهای شیمیایی شرکت دارند تنها در لایه الکترونی بیرونی قرار دارند

نکته: در مورد عنصر های واسطه الکتونهای درونی  d  در واکنش های شیمیایی شرکت می کنند

نکته:اندازه اتم ها وشعاع اتمی در طول یک دوره از چپ به راست کاهش ودریک گروه از بالا به پایین افزایش می یابد

نکته:معمولا انرژی نخستین یونش در یک دوره از چپ به راست کاهش ودریک گروه از بالا به پایین افزایش می یابد

نکته:به طور کلی الکترونخواهی در یک دوره از چپ به راست افزایش یعنی رقم منفی بزرگتر  ودریک گروه از بالا به پایین کاهش می یابد

نکته:انرژی های یونش متوالی بین الکترونهای بیرونی والکترونهای درونی یک جهش بزرگ ناگهانی نشان می دهند

نکته:رفتار وخواص فلزی با اندازه اتمی بزرگ وانرژی یونش کم ارتباط دارد لذا خواص فلزی دریک گروه از بالا به پایین افزایش ودر طول یک دوره ازچپ به راست کاهش می یابد

نکته:اکسید های فلزی بازی واکسید های نا فلزی اسیدی میباشند لذا خصلت اسیدی اکسید های عنصرها دریک دوره ازچپ به راست وخصلت بازی انها دریک گروه از بالا به پایین افزایش مییابد

نکته:بسیاری از عنصر های گروهای اصلی یون هایی به وجود می اورند که با نزدیکترین گاز نجیب هم الکترون هستند

نکته: فلزهای گروهای ۳ اصلی تا ۵ اصلی یا با از دست دادن الکترونهای   np   ویا الکترونهای    ns  و np    خود معمولا بیش از یک یون تشکیل می دهند

نکته:بسیاری از اتم ها یا یونهای فلزات واسطه خاصییت پارا مغناطیسی دارند زیرا الکترون جفت نشده دارند

نکته:عنصرهای واسطه با داشتن الکترون منفرد وجفت نشده تشکیل یون ونمک رنگین می دهند

نکته: وجه مشترک عنصرهای یک دوره داشتن تعداد لایه های الکترونی برابر و وجه مشترک عنصرهای یک گروه ارایش الکترونی لایه بیرونی برابر میباشد

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.